Positieve verandering voor het hele systeem

We zijn bijna zeven jaar bezig geweest met het ontwerpen van het ROUNDMAP™ Whole System Model of Business in een poging om de wijdverspreide betrokkenheid en vervreemding van werknemers te overwinnen. Helaas werd onze holistische benadering niet met open armen ontvangen vanwege functionele en mentale silo’s, interne politiek en turfoorlogen.

In 2022 introduceerden we Positive Inquiry™ bij twee Fortune 250 bedrijven. Positive Inquiry™ biedt drie stadia: Verandering naar binnen, Verandering naar boven en Verandering naar binnen. Terwijl de binnenwaartse fase gaat over een systeemontdekking van individuele en organisatorische sterktes, richt de opwaartse fase zich op het ontwerpen van de toekomst (wat te beginnen en te stoppen), wat leidt tot een actieplan voor de opwaartse fase.

Door ROUNDMAP™ te combineren met andere methoden en technieken zoals Design Thinking, Open Space Technology en Systems Thinking, helpen we de organisatie te transformeren naar een responsief bedrijf. Hierdoor is het bedrijf voorbereid om effectief om te gaan met een voortdurend veranderende omgeving door het uiterst transparant delen van informatie (gedeeld bewustzijn) en gedecentraliseerde beslissingsbevoegdheid (krachtige uitvoering). (Bron: Team of Teams door Gen. McCrystal).

Vergelijkbaar met ROUNDMAP™ (een combinatie van rondreis en routekaart), Positief Onderzoek (PI) een portmanteau van positieve verandering en waarderend onderzoek (AI).

Aan de linkerkant van het diagram zie je een bovenliggend schema van het ROUNDMAP Whole System Model. Dit deel van ROUNDMAP bestaat uit 3 structurele pijlers:

 1. Progressie – Hoe ontwikkelen we ons?
 2. Positionering – Waar spelen we en hoe willen we winnen?
 3. Positieve kern – Wat vinden we het belangrijkst aan onszelf?

Aan de rechterkant van het diagram vind je een schema van de ROUNDMAP Levenscyclus van Positieve Verandering™. Dit onderdeel van ROUNDMAP bestaat uit drie stappen:

 1. Change Onward™– Wat doet het?
 2. Change Inward™– Wat geeft leven aan de organisatie?
 3. Verander Omhoog™– Wat verhoogt?

Positive Inquiry™ (Pi) is gebaseerd op de praktijk van Appreciative Inquiry (AI), voor het eerst geïntroduceerd in 1987 door o.a. David Cooperrider Ph.D en Ronald Fry Ph.D. De afkorting van Positive Inquiry, Pi, verwijst ook naar een wiskundige constante die de verhouding is tussen de omtrek (inslag) en de diameter (reikwijdte) van een cirkel. Wij geloven dat verandering niet lineair is, maar eerder een cyclisch proces van voortdurende aanpassing.

Wat is AI?

In tegenstelling tot traditionele op tekorten gebaseerde veranderingsprogramma’s die zich richten op wat er fout ging (tekortkomingen, mislukkingen, hiaten, beperkingen en problemen), is AI een op kracht gebaseerde aanpak, die zich richt op wat de organisatie leven in blaast door te onderzoeken wat er goed ging. Deze benadering van organisatorische verandering sluit nauw aan bij de meest inzichtelijke woorden van Peter Drucker:

Het is de taak van leiderschap om de sterke punten zodanig op elkaar af te stemmen dat de zwakke punten van een systeem irrelevant worden.

Oorzaken voor verandering

Je hebt misschien de woorden Causes for Change opgemerkt tussen de kaders in het diagram. Het geeft aan dat als de organisatie niet past bij de huidige of verwachte omstandigheden, ze zich moet aanpassen. De reden voor verandering kan van buitenaf worden opgelegd, bijvoorbeeld door een plotselinge omzetdaling, of volgt op een zelfgekozen uitdaging, zoals ‘het marktaandeel met 5% laten groeien in de komende zes maanden’.

Maar waar beginnen we? En met welke relevante onderlinge afhankelijkheden en relaties moeten we rekening houden voordat we, gegeven de omstandigheden, proberen te beslissen wat het beste past?

De levenscyclus van positieve verandering volgt drie stappen, te beginnen met een verkenning van wat in het verleden het beste werkte, om een positieve kern op te bouwen – een inventarisatie van de sterke punten van individuen en organisaties:

 1. Sterke punten verkennen (co-intelligentie > genereren),
 2. Sterke punten op elkaar afstemmen (co-design > formuleren),
 3. Sterke punten benutten (co-creatie > implementeren).

Nadat de hele organisatie betrokken is bij een verkenning van de sterke punten, moeten mensen de implementatie plannen: Wat willen we behouden (consistentie), waar moeten we mee stoppen (stopzetting) en waar moeten we mee beginnen (nieuwigheid)?

Recursieve modellen

Het mooie van het ROUNDMAP raamwerk, het organisatieontwikkelings- en het veranderingsdeel samen, is dat ontdekkingen in het ene model vertaald kunnen worden naar het andere model, met de Positieve Kern als noemer.

Bijvoorbeeld,

 • Door te vragen “Wat verandert er?” en “Wat is de beste toekomst die je je kunt voorstellen?”, creëren we gezamenlijk een gedeelde visie;
 • Door ons af te vragen “Waar hecht ik het meeste waarde aan?”, bouwen we aan een gemeenschappelijk gevoel van Doelgerichtheid;
 • Door ons af te vragen “Wat is er nodig om ons daar te krijgen?”, bepalen we collectief onze weg naar de toekomst;
 • En door onze huidige missie te waarderen door ons af te vragen “Wat heeft ons hier gebracht?” en “Wat is mijn hoogtepunt?”, worden we het eens over wat we het belangrijkst vinden en waar we het meest om geven.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Of kijk eens naar positiefonderzoek.com