VERBINDEN
MENSELIJKE SYSTEMEN

De wereld wordt steeds complexer, waardoor het moeilijker wordt om commerciële resultaten te voorspellen. Generaal McCrystal, in Team of Teams: “In wezen zijn de regels die ontworpen zijn voor een ingewikkelde wereld niet langer van toepassing.”

Volgens Harvard vinden de meeste innovaties tegenwoordig plaats tussen organisatorische silo’s. Studies tonen echter aan dat de alomtegenwoordige silobarrières horizontale communicatie en samenwerking bemoeilijken, wat de capaciteit van een bedrijf om zo effectief mogelijk te innoveren aanzienlijk vermindert.

We ontdekten dat door de sterke punten van de organisatie (de positieve kern, d.w.z. de capaciteiten, vaardigheden, middelen en activa die worden belichaamd in strategieën, processen, systemen, enzovoort) op elkaar af te stemmen en te benutten, de functionele, mentale en informatiesilo’s effectief kunnen worden doorbroken en organisaties integraal met elkaar kunnen worden verbonden.

In combinatie met ons eigen raamwerk, Roundmap™, heeft onze dialooggestuurde benadering van verandering, bekend als Positive Inquiry™, een bewezen staat van dienst bij bedrijven, instellingen en gemeenschappen om veerkracht en het vermogen tot zelforganisatie op te bouwen.

Bovendien denken we dat organisaties baat hebben bij een nieuwe rol: een rol die in staat is de complexiteit binnen en tussen de silo’s te beheersen om een veranderings-, innovatie- of digitaal bedrijfstransformatieproces sneller en consistenter te laten verlopen. Hiervoor hebben we het Grandmaster of Business™ Executive Coaching en Business Development Programma ontwikkeld.

Meer informatie is te vinden op roundmap.com

KLANTEN EN PARTNERS

Home 1
2022

Agentschap KERN

Het managementteam van KERN, een bureau van de Omnicom Group(omzet $14,3B; 31.500 werknemers; #709 van de Global 2000) huurde ons in om Positive Inquiry™ methodologieën in te zetten om de capaciteiten van de frontlinie te vergroten om frisse en spannende marketingideeën voor de klanten te creëren en te presenteren. Verken daarnaast de voorwaarden om van deze capaciteiten een routine te maken en het nieuwe collectieve creatieve vermogen te laten uitgroeien tot een uniek verkoopargument voor de organisatie.

Canon Summit, New York
2022-2023

Canon België

Namens de klant van KERN, Canon USA(omzet $32B; 180.775 werknemers; #433 van de Global 2000), werden we ingehuurd om verschillende marketingteams te integreren om het nieuwe Marketing Center of Excellence van Canon USA vorm te geven. Na 150 transformerende één-op-één interviews brachten we de teams samen op een Positive Inquiry™ Summit in New York.

De top leidde tot een reeks Aspirational Statements over de toekomst. Canon’s Marketing Center of Excellence is echt met elkaar verbonden.

Home 2
2023

Universiteit van Case Western Reserve

Op ons voorstel huurde KERN professor David Cooperrider en professor Ron Fry van Case Western Reserve University in om samen met CROSS-SILO het werkboek voor te bereiden voor de Canon USA Summit in New York. Gezien de delicate situatie leidde Ron Fry de conferentie.

Prof. David Cooperrider is de grondlegger van Appreciative Inquiry, waarvan wij Positive Inquiry™ hebben gemodelleerd. De Weatherhead School of Business van CWRU wordt wereldwijd beschouwd als het centrum van positieve verandering.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

CROSS-SILO werd in 2016 opgericht door Edwin Korver om een 7 jaar durende studie in de praktijk te brengen van de dynamiek die het operationele en commerciële succes van een bedrijf bepaalt – in een tijdperk van snelle doorbraken en vroege storingen.

Hij ontdekte dat een van de hoofdoorzaken van zwakke prestaties voortkomt uit een gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking. Dit belemmert het vermogen van een bedrijf om op een zinvolle manier te innoveren of om naadloze, onovertroffen en sterk gepersonaliseerde klantervaringen te leveren die tegenwoordig door de meeste klanten worden gewenst en verwacht.

Wanneer de groei begint af te nemen, gaan leidinggevenden meestal op zoek naar nieuwe groeimogelijkheden in plaats van het silosyndroom op te lossen. Als het siloprobleem echter blijft bestaan, zal het resultaat van elke vervangende inspanning waarschijnlijk even teleurstellend zijn.

In haar boek‘The Silo Effect‘ legde journaliste Gillian Tett van de Financial Times bloot hoe siloteams organisaties zoals SONY, Bank of England, New York City en UBS ernstig verlamden. Gillian Tett gaf commentaar op haar boek:

“Toen SONY als bedrijf begon, had het een gemeenschappelijk doel voor ogen. Maar toen het groot werd, werd het succesvol. En succes heeft een vreselijke vloek. Het leidt niet alleen tot zelfgenoegzaamheid, maar ook tot territoriaal gedrag. Eén voor één creëerden de verschillende producten hun eigen afdelingen. Er ontstonden bureaucratieën waarin elke afdeling gestimuleerd werd om zijn eigen producten, zijn eigen ideeën, zijn eigen genialiteit te verdedigen.”

Door een nieuwe rol voor te stellen, een Grandmaster of Business™, een doorgewinterde professional met zowel een diepgaande expertise als een breed perspectief, willen we de negatieve neveneffecten wegnemen die worden veroorzaakt door de silo-mentaliteit.

En door dit te doen, willen we grensoverschrijdende samenwerking stimuleren om de veranderingsbereidheid en het innovatievermogen van het bedrijf te verbeteren. Dit zal de vooruitzichten verbeteren om zinvolle waarde te leveren en succesvol te concurreren in een zeer complexe wereld.

“Het is de taak van leiderschap om de sterke punten zodanig op elkaar af te stemmen dat de zwakke punten van een systeem irrelevant worden.”

Peter Drucker, managementconsultant, docent en bestsellerauteur.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN BESLISSINGEN NEMEN

Met het oog op de groeiende complexiteit van de hedendaagse zakenwereld, hebben we dringend behoefte aan een geïntegreerde theorie om beslissingen te nemen over complexe kwesties. Zoals Bechtel suggereerde, als we mensen niet ‘helpen om een subtiel gevoel te ontwikkelen van wat haalbaar is’, kunnen ze een, anders, obsessie voor planning, marktonderzoek en managementsystemen niet onderdrukken’.

Gelukkig voorzag de Griekse filosoof Aristoteles ons vele eeuwen geleden van zo’n theorie, die bekend staat als de Nicomachische Ethiek; het is een praktische gids voor het toepassen van ethiek op elke complexe situatie. Op basis van het opmerkelijke werk van Aristoteles hebben we het Grandmaster’s Playbook gemaakt.

“Ethiek is het verschil weten tussen wat je mag doen en wat juist is om te doen.”

Potter Stewart, voormalig Associate Justice van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten

PRIORITEIT GEVEN AAN HORIZONTALE RELATIES

Harvard Heidi Gardner heeft ontdekt dat bedrijven met meer grensoverschrijdende samenwerking een grotere klantenloyaliteit en hogere marges bereiken: “Als innovatie meer en meer afhangt van interdisciplinaire samenwerking, digitalisering het bedrijfsleven in een razend tempo verandert en globalisering steeds meer vereist dat mensen over de landsgrenzen heen werken, blijft de vraag naar leidinggevenden die projecten op raakvlakken kunnen leiden toenemen.”

Op de vraag: Welke relaties zijn het belangrijkst voor het creëren van waarde voor klanten? Professionals geven de voorkeur aan horizontale relaties. Vandaag de dag liggen de meeste kansen voor innovatie en bedrijfsontwikkeling op het raakvlak tussen functies, kantoren of organisaties. Kortom, de geïntegreerde oplossingen die de meeste klanten willen, maar die bedrijven moeilijk kunnen ontwikkelen, vereisen horizontale samenwerking (over de functionele silo’s heen).

“Digitaal ging vroeger over codering en IT.
Nu wordt het een mensenzaak.”

Mary Kate Loftus, Senior Vice President, Directeur Digital Banking bij M&T Bank

DE MENSELIJKE FACTOR IN TRANSFORMATIE

Profeet wereldwijd onderzoek onthult de specifieke en meest fundamentele acties die leiders moeten ondernemen om de menselijke aspecten van organisatorische transformatie te stimuleren en bedrijfsgroei in het digitale tijdperk te katalyseren: “Digitale evolutie verloopt nooit zo soepel omdat organisaties zo vaak de noodzaak van een strategische aanpak van culturele verandering over het hoofd zien.Anders krijg je, zoals gezegd, de cultuur die je verdient.” Uit het wereldwijde onderzoek van Prophet blijkt dat strategie en technologie alleen niet genoeg zijn om transformatie te stimuleren.

De bevindingen van Prophet bevestigen het feit dat de organisatiecultuur en de werknemerservaring een cruciale rol spelen bij het vormgeven van vooruitgang. Als gevolg hiervan zijn de menselijke factoren in digitale transformatie belangrijker geworden. Hoe digitaal ze ook zijn, alle organisaties zijn menselijk: “Elk digitaal initiatief vereist een combinatie van bedrijfskennis, proceskennis en technische kennis. Omdat digitaal vereist dat deze mensen samenwerken, vindt samenwerking plaats tussen bedrijfsonderdelen, niet tussen clusters.”

Prophet suggereert ook dat: “Zelfs met een holistische benadering vereist het afstemmen van nieuw gedrag, nieuwe vaardigheden en nieuwe processen ook nieuwe manieren om beslissingen te nemen. En dit is – om het maar eens duidelijk te zeggen – ontzettend moeilijk zonder een team dat zich volledig richt op het aanpakken van deze uitdaging. Wij geloven dat een team deze inspanningen actief moet beheren en op elkaar moet afstemmen. Anders zal er geen verandering en geen ware transformatie plaatsvinden. En onze ervaring is dat dit team niet kan leven binnen de regels van de bestaande organisatiestructuur.”

Terwijl Prophet een projectgebaseerde Transformation Management Office (TMO) voorstelt, stellen wij een systemische aanpak voor: de aanstelling van een Grandmaster of Business™ (GoB); of dit nu een functionaris of een GoB-kantoor is, hangt af van de omvang van de operatie.

Uiteraard ondersteunen we de vraag van Prophet naar een holistische benadering van culturele en zakelijke transformatie, gezien onze creatie (2016-2020) van ROUNDMAP™en het Grandmaster’s Playbook.

“Elke succesvolle organisatie moet de overgang maken van een wereld die voornamelijk wordt gedefinieerd door herhaling naar een wereld die voornamelijk wordt gedefinieerd door verandering. Dit is de grootste transformatie in de structuur van hoe mensen samenwerken sinds de Agrarische Revolutie.”

Tim O’Reilly, uitgever, auteur en durfkapitalist

LAATSTE NIEUWS

Home 10
Geen onderdeel van een categorie

Bouwen aan veerkracht in de toekomst

Als er iets is dat wereldwijd weerklank vindt, niet in de laatste plaats door de gevolgen van de recente pandemie, dan is het wel het

Home 11
Geen onderdeel van een categorie

Interview: Gebroken systemen genezen

Vorige maand werd Edwin Korver, oprichter en CEO van CROSS-SILO, geïnterviewd door Dr. Madelyn Blair, een voormalig directielid van de Wereldbank, in haar show over de

Home 12
Leiderschap

Positieve verandering voor het hele systeem

We zijn bijna zeven jaar bezig geweest met het ontwerpen van het ROUNDMAP™ Whole System Model of Business in een poging om de wijdverspreide betrokkenheid

Home 14
Verander

Levenscyclus van positieve verandering™

We zijn een groot voorstander van positieve verandering. Het viel ons echter op dat de 4-D cyclus (rechts), die gebruikt wordt in Appreciative Inquiry (A)

Home 15
Verander

Introductie van Change Onward!

Onze ervaring met grootschalige veranderingsinitiatieven is dat zinvolle verandering alleen kan worden bereikt door het hele systeem bij het proces te betrekken en feedback van

Home 16
Trends

Pas op voor de grote zondvloed

Zoals je misschien op onze website ROUNDMAP.com hebt gelezen, zijn we nogal uitgesproken geweest over het onderwerp van bedrijfscycli ─ in het bijzonder de technologiegedreven

Home 17
Geen onderdeel van een categorie

Grootmeester Business Award™ 2021

We zijn vereerd dat we onze genomineerde voor de eerste Grandmaster of Business Award™, 2021, mogen voorstellen. Maar voordat we onze veelgeprezen genomineerde presenteren, willen

Home 18
Innovatie

De formule voor verandering (Gleicher)

Tijdens ons onderzoek stuitten we op een interessant concept: een formule voor verandering. Het werd gepromoot door Dick Beckhard(Organizational Transitions, 1977) en Reuben Harris die