De koers van actie: Weet wanneer je moet afslaan

Toen ik kort overwoog om een korte online cursus te volgen bij MIT Sloan, Leadership in an Exponentially Changing World, realiseerde ik me dat elke actie die leiderschap onderneemt in tijden van grote volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (bekend als VUCA) een risico met zich meebrengt. Maar wat me nieuwsgierig maakte, was het woord ‘uitvinden’ in het raamwerk over leiderschap van MIT Sloan. Wat deed het daar?

MIT Sloan stelt het  4-CAPS+leiderschapskader voor, ontwikkeld door professor Ancona en haar MIT-collega’s Thomas Malone, Wanda Orlikowski en Peter Senge om leiderschap te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen wanneer de tijd dringt, informatie schaars is en disruptie om de hoek loert.

Laten we eens snel naar hun raamwerk kijken:

De koers van actie: Weet wanneer je moet afslaan 1

Om een vergelijking te kunnen maken, heb ik nog drie vergelijkbare frameworks toegevoegd. Klik op de tabbladen.

Vergelijking

Hoe verhouden deze leiderschapskaders zich tot de Visie, Strategie, Doel en Missie van ROUNDMAP?

ROUNDMAPMIT SloanFranklinCoveyStephen CoveyCCL
VisieVisie creërenVisie creërenDoel verduidelijken (?)Vraag
StrategieuitvindenStrategie uitvoerenAlign Systemen (?)Direct
DoelSensemakingVertrouwen inspirerenVertrouwen inspirerenInspireer
MissieRelatiePotentieel coachOntketend talentDoe

Zoals je kunt zien, spelen alle leiderschapskaders een gelijkaardig akkoord. Wanneer we het raamwerk van Visie, Strategie, Doel en Missie gebruiken, waarderen we elk van deze kleine variaties.

Het raamwerk van Stephen Covey lijkt echter het visiegedeelte te missen. Dat hoeft niet te verbazen, want Michael Hyatt, auteur van De visiegedreven leiderontdekte dat het de meerderheid van de leiders ontbreekt aan een overtuigende visie. Het is een “essentieel ingrediënt voor succesvol leiderschap” dat nauwelijks wordt onderwezen op businessscholen.

Hoe zit het dan met uitvinden? Het is de rol van leiderschap om een cultuur te creëren en een omgeving te faciliteren waarin creativiteit en innovatie kunnen gedijen. Vooral in tijden van VUCA kunnen leiders gedwongen worden om de voorkeur te geven aan het innovatieve vermogen en de veranderingsbereidheid van het bedrijf boven continuïteit en consistentie. Uitvinden kan daarom naar mijn mening worden gezien als de heersende strategischerichting.

Wat is de kern?

Terwijl elk kader iets in het hart plaatst, of het nu geloofwaardigheid, vertrouwen of talent is, geloven anderen dat het doel of waarden zijn. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze het best kan worden omschreven als de Positieve Kern, een term die in 1987 werd bedacht door David Cooperrider: de som van sterke punten, waaronder geloofwaardigheid, capaciteiten, cultuur, waarden, vaardigheden, unieke systemen, succesvolle strategieën, enz.

Weet wanneer je moet draaien

Terwijl leiderschap een cruciale rol speelt in het zetten van de toon (visie creëren, vertrouwen wekken, mensen coachen en de strategie uitvoeren), moet het management het orkest op één lijn houden (plannen, organiseren, leiden en controleren).

Weten wanneer je moet omkeren hangt af van de informatie die het management verzamelt en doorgeeft, zodat het leiderschap alles kan ‘begrijpen’ en kan bepalen wanneer het bedrijf van koers moet veranderen.

In ROUNDMAP moet het management de gezondheid van vier levenscycli onderhouden en beheren om het risico van de actie te beheren en tegelijkertijd de langetermijndoelen en -doelstellingen in het oog te houden:

  • Business Carrousel (= Business Model/Plan)
  • Productcarrousel (= productontwikkeling)
  • Klantencarrousel (= Klantontwikkeling)
  • Groeicarrousel (= Groeiplan, inclusief de Leercyclus)

Wanneer een van deze levenscycli stokt of krimpt, zijn dit triggers om de bocht te maken.

Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om je schip om te keren wanneer een sector overgaat van as-a-product naar as-a-service bedrijfsmodellen, zoals bij Netflix versus Blockbuster. Of, als minder klanten terugkomen, moet je misschien je retentiestrategie herzien, de concurrentie in overweging nemen of je aanbod herzien.

X markeert de plek

Om de strategie te visualiseren, gebruiken mensen vaak de analogie van een schatkaart met een X om de plek te markeren waar de schat verborgen is. Helaas is dit niet waar strategie over gaat. Als er al een plek was, zou die waarschijnlijk niet op zijn plaats blijven door de veranderende omstandigheden.

In plaats van ‘de plek te markeren’, stel je een relatieve positie in de markt voor die je de beste uitgangspositie geeft. En stel jezelf dan de vraag: Wat moet er bestaan om ons en onze klanten van deze plek te laten profiteren?