Waarom 97% van de mensen het mis heeft over bijna alles

Waarom reageren de meeste mensen slecht, zelfs tot op het punt van onwetendheid, op situaties die onmiddellijke verandering vereisen?

Paul Rulkens, een business consultant van KPMG, had zijn focus verlegd van chemische engineering naar het fascinerende gebied van hoge prestaties. Zijn werk is gebaseerd op zijn kennis en ervaring over de praktische toepassing van gedragspsychologie, neurowetenschappen en vooral gezond verstand.

Volgens Paul heeft de overgrote meerderheid van de mensen, wat hij 97% van de mensen noemt, het bijna altijd mis over bijna alles. Als dit waar is, impliceert dit dat de toekomst van elke onderneming overgeleverd is aan de 3% die juist is.

Paul legt uit dat de meesten van ons in een heel klein hokje leven, beperkt door regels en voorschriften, industriële normen, morele achtergronden en verschillende normen. Wanneer ze geconfronteerd worden met verstoring, volgens Paul, verdubbelt de meerderheid wat ze aan het doen waren of vertraagt ze.

Verandering staat echter niet op hun radar ─ ondanks het feit dat wat ze deden om ze hier te krijgen, ze daar niet zal krijgen. Mensen hebben de neiging om vast te houden aan hun plannen en hun leven op de automatische piloot voort te zetten. Het zijn gewoontedieren, die verstrikt zijn geraakt in kortzichtig denken of tunnelvisie. Anders denken is gewoon te eng en te vermoeiend.

De overige 3% zijn mensen met hoge prestaties.

Ze doen de dingen liever anders, vooral als het om innovatie gaat. Ze willen de status quo uitdagen en opnieuw nadenken over wat normaal is, dat wil zeggen, over wat anderen als de norm beschouwen.

Om buiten de gebaande paden te denken, stelt Paul verschillende manieren voor om aan metathinking en diep denken te doen. Beide maken complexe denkvaardigheden mogelijk. Het gaat om de praktijk van het nadenken over de eigen gedachten. Als we patronen in ons denken herkennen, merken we wat er mogelijk ontbreekt in ons denken en transformeren we ons denken om vloeiendere, completere en creatievere denkers te worden.

Uiteraard is 97% slechts een getal om de boodschap over te brengen. George Bernard Shaw redeneerde op een vergelijkbare manier toen hij schreef: “De redelijke mens past zich aan de wereld aan: de onredelijke blijft proberen de wereld aan zichzelf aan te passen. Daarom hangt alle vooruitgang af van de onredelijke mens. De meeste mensen zijn redelijk en remmen zo de vooruitgang.

Ongeacht het aantal is de boodschap duidelijk. Leiders kunnen er niet op vertrouwen dat hun personeel op een effectieve manier reageert op een verstoring: de meesten zullen het gewoon negeren en blijven doen waar ze mee bezig zijn. Als je een ander resultaat wilt, zul je de 3% goed presterende mensen moeten vinden en omarmen die de bedreigde onderneming uit de weg ruimen.

De afgebeelde afbeelding is van een schaap. Volgens Jef Staes zijn schapen een vrij goede analogie voor het gedrag dat Paul Rulkens beschrijft als‘gewoontedieren, gevangen in kortzichtig denken’.

Bonusvideo