Kloven overbruggen: De keuze tussen fragmentatie en integratie

In het tapijtwerk van een organisatie weven de draden van verschillende afdelingen samen tot het weefsel van een bedrijf. Toch bestaat er binnen deze verstrengeling een cruciale keuze – een keuze die het weefsel ofwel kan versterken met kracht en samenhang, ofwel kan ontrafelen in wanorde. Deze keuze draait om hoe we afdelingsverschillen en overeenkomsten waarnemen en ernaar handelen.

Vicieuze cirkel: Krachten verdelen

Aan de ene kant kan het benadrukken van onze verschillen een wig drijven tussen afdelingen, waardoor we verdeeld en geïsoleerd raken. Als we ons fixeren op wat ons onderscheidt, lopen we het risico ons in silo’s te verschansen en een cultuur van concurrentie in plaats van samenwerking te bevorderen. Deze aanpak verstoort de relaties tussen afdelingen en belemmert het collectieve vermogen om gezamenlijke doelen te bereiken. Het resultaat is een organisatie die gefragmenteerd is door misverstanden en gemiste kansen, gevangen in een vicieuze cirkel van fragmentatie en verdeeldheid.

Deugdzame cyclus: Krachten verenigen

Omgekeerd maakt het verkennen van onze overeenkomsten de weg vrij voor een opwaartse spiraal van integratie en eenheid. Door ons te richten op gedeelde doelen, waarden en uitdagingen, kunnen we de kloven overbruggen die door verschillen ontstaan. Dit perspectief bevordert begrip, empathie en wederzijds respect, en stimuleert afdelingen om als één geheel samen te werken. Als we inzien dat onze individuele sterke punten worden versterkt door samenwerking, ontsluiten we het potentieel voor innovatie, efficiëntie en collectief succes.

De reis van verdeeldheid naar eenheid

De reis van verdeeldheid naar eenheid gaat niet alleen over het minimaliseren van verschillen, maar over het verheffen van ons gedeelde doel erboven. Het vereist een bewuste inspanning om de unieke bijdragen van elke afdeling te communiceren, te begrijpen en te waarderen, en ze tegelijkertijd af te stemmen op gemeenschappelijke doelstellingen.

De keuze is duidelijk: we kunnen onze verschillen ons laten verdelen of onze overeenkomsten gebruiken om een vitalere, meer geïntegreerde organisatie op te bouwen. Door voor het laatste te kiezen, vergroten we ons vermogen om gezamenlijk succes te behalen en cultiveren we een organisatiecultuur die gedijt op eenheid, respect en collectieve inspanning. Door deze keuze te maken, bevestigen we opnieuw onze toewijding om het eenvoudige idee van saamhorigheid om te zetten in een krachtige realiteit die de organisatie vooruit stuwt.

Gemeenschappelijke kenmerken identificeren

Het onderzoeken van overeenkomsten tussen afdelingen houdt bewuste en gestructureerde inspanningen in om gedeelde doelen, waarden, uitdagingen en belangen te ontdekken die de afdelingsgrenzen overstijgen. Hier volgen praktische stappen om dit onderzoek te vergemakkelijken:

 1. Organiseer afdelingsoverschrijdende workshops
 • Doel: Workshops houden die leden van verschillende afdelingen samenbrengen.
 • Activiteiten: Gebruik oefeningen zoals “Value Mapping” waarbij deelnemers de kernwaarden en doelstellingen van hun afdeling op een rijtje zetten en vervolgens overlappingen vinden.
 • Regelmatige interdepartementale bijeenkomsten organiseren
  • Doel: Regelmatige vergaderingen plannen om lopende projecten en doelstellingen te bespreken.
  • Resultaat: Een open dialoog aanmoedigen over uitdagingen en prestaties, om een gevoel van gedeelde missie te bevorderen.
 • Creëer gemengde afdelingsteams voor specifieke projecten
  • Doel: Projectteams vormen met leden van verschillende afdelingen.
  • Voordeel: Dit stelt teamleden bloot aan verschillende perspectieven en vaardigheden, en benadrukt de overeenkomsten bij het werken aan een gemeenschappelijk doel.
 • Ontwikkel een intern mentorschapsprogramma
  • Aanpak: Koppel personen van verschillende afdelingen in een mentor-mentee relatie.
  • Resultaat: Het delen van kennis en het begrijpen van afdelingsrollen en -uitdagingen wordt vergemakkelijkt, waardoor gedeelde ervaringen en vaardigheden aan het licht komen.
 • Voer ‘Dag uit het leven’-uitwisselingen uit
  • Concept: Sta werknemers toe om een dag of een paar uur op een andere afdeling door te brengen.
  • Inzicht: Biedt ervaring uit de eerste hand met de rollen, uitdagingen en bijdragen van andere afdelingen, wat het inlevingsvermogen en begrip vergroot.
 • Enquêtes en vragenlijsten gebruiken
  • Methode: Verspreid enquêtes om inzicht te krijgen in de percepties, waarden en overtuigingen van werknemers over de organisatiecultuur en -doelstellingen.
  • Analyse: Identificeer gemeenschappelijke thema’s die als basis kunnen dienen voor het opbouwen van gedeelde doelen en waarden.
 • Informele sociale evenementen organiseren
  • Doel: Organiseer sociale bijeenkomsten waar werknemers van verschillende afdelingen samenkomen.
  • Resultaat: Stimuleert informele gesprekken en het opbouwen van relaties, wat op natuurlijke wijze kan leiden tot het ontdekken van gedeelde interesses en doelen.
 • Een gedeeld digitaal platform lanceren
  • Hulpmiddel: Gebruik een intern sociaal netwerk of samenwerkingsplatform.
  • Functie: Vergemakkelijkt het delen van ideeën, successen en uitdagingen tussen afdelingen, waarbij overeenkomsten in een minder formele setting worden benadrukt.
 • Goedkeuring en deelname van leiderschap
  • Sleutel: Zorg ervoor dat het leiderschap actief deelneemt aan deze initiatieven en ze steunt.
  • Signaal: Geeft blijk van een top-down toewijding aan eenheid en samenwerking, en versterkt het belang van het vinden van en bouwen op overeenkomsten.

  Om deze strategieën te implementeren, moeten alle lagen van de organisatie zich inzetten voor een oprechte en open betrokkenheid. Organisaties kunnen een meer geïntegreerde, collaboratieve en effectieve werkomgeving creëren door systematisch de overeenkomsten te onderzoeken.