De Aanpassings Quotiënt (AQ)

Of een startup het potentieel heeft om een succes te worden, hangt in grote mate af van de oprichter(s). Om het leiderschap van een startup te beoordelen, beoordelen de meeste investeerders hun IQ (intellectuele intelligentie), terwijl anderen liever hun EQ (emotionele intelligentie) testen.

Natalie Fratto, VP Firmwide Strategy bij Goldman Sachs, stelt een derde optie voor: het testen van iemands vermogen om zich aan te passen aan snel veranderende omstandigheden, oftewel iemands Adaptability Quotient (AQ).

Hoewel we niet geloven dat AQ moet worden beschouwd als de ‘allerbelangrijkste determinant’, zoals Fratto stelt, zijn we het ermee eens dat iemands potentieel om zich aan te passen (of bereidheid om te veranderen) een belangrijke voorspeller kan zijn van iemands potentieel voor succes. En dit geldt niet alleen voor startups. Een AQ-strategie zou ons in staat stellen om het aanpassingsvermogen van teams, organisaties en zelfs overheden te meten, te testen en te verbeteren.

TED TALK

AQ BEOORDELING

In haar TED-talk noemt Natalie drie trucs om iemands AQ te beoordelen:

  • Wat-als-vragen – “Wat zou u doen als een concurrent een vergelijkbaar product aanbiedt dat de helft van uw kostprijs bedraagt?”.
  • Tekenen van afleren – Zoek uit wat mensen veronderstellen dat ze al weten en bereid zijn te overschrijven met nieuwe informatie, d.w.z. terug te keren naar een nul-mentaliteit.
  • Verkennen – Door je te richten op het verder uitbuiten van bestaande product-marktpassingen word je blind voor wat er om de hoek ligt. Eerder succes wordt de vijand van iemands aanpassingsvermogen.
Volgens Nathalie kunnen we allemaal leren om ons aan te passen aan verandering. Maar niet iedereen lijkt bereid om het comfort van business-as-usual achter zich te laten. De geschiedenis leert ons immers dat de meeste bedrijven de neiging hebben om verandering te negeren (Kodak, Blockbuster, IBM, enz.).

Interview: Gebroken systemen genezen

Vorige maand werd Edwin Korver, oprichter en CEO van CROSS-SILO, geïnterviewd door Dr. Madelyn Blair, een voormalig directielid van de Wereldbank, in haar